ตารางราคา Chevrolet Aveo เชฟโรเลต อาวีโอ 2013-2014

เชฟโรเลต อาวีโอ 1.6 CNG รถยนต์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ติดตั้งจากโรงงาน เชฟโรเลต พร้อมระบบความปลอดภัยสมบูรณ์แบบ ประหยัดไปกับ เชฟโรเลต อาวีโอ 1.6 CNG

 

ตารางราคา Chevrolet Aveo เชฟโรเลต อาวีโอ 2013-2014

ตารางราคา Chevrolet Aveo เชฟโรเลต อาวีโอ 2013-2014

ตารางราคา Chevrolet Aveo เชฟโรเลต อาวีโอ 2013-2014

ตารางราคา Chevrolet Aveo เชฟโรเลต อาวีโอ 2013-2014

ตารางราคา Chevrolet Aveo เชฟโรเลต อาวีโอ 2013-2014

ตารางราคา Chevrolet Aveo เชฟโรเลต อาวีโอ 2013-2014

ตารางราคา Chevrolet Aveo เชฟโรเลต อาวีโอ 2013-2014

ตารางราคา Chevrolet Aveo เชฟโรเลต อาวีโอ 2013-2014

ราคา Chevrolet Aveo 1.4 MT Base E20 505,000 บาท
ราคา Chevrolet Aveo 1.4 AT Base E20 550,000 บาท
ราคา Chevrolet Aveo 1.4 MT LS E20 539,000 บาท
ราคา Chevrolet Aveo 1.4 AT LS E20 584,000 บาท
ราคา Chevrolet Aveo 1.4 AT LT E20 649,000 บาท
ราคา Chevrolet Aveo 1.4 AT LSX E20 624,000 บาท
ราคา Chevrolet Aveo 1.4 AT LUX E20 684,000 บาท
ราคา เชฟโรเลต อาวีโอ 1.4 AT SS E20 664,000 บาท
ราคา เชฟโรเลต อาวีโอ 1.6 AT LT E20 679,000 บาท
ราคา เชฟโรเลต อาวีโอ 1.6 AT LSX E20 649,000 บาท
ราคา เชฟโรเลต อาวีโอ 1.6 AT LUX E20 714,000 บาท
ราคา เชฟโรเลต อาวีโอ 1.6 AT SS E20 694,000 บาท
ราคา เชฟโรเลต อาวีโอ 1.6 AT Base CNG 635,000 บาท
ราคา เชฟโรเลต อาวีโอ 1.6 AT LS CNG 669,000 บาท
ราคา เชฟโรเลต อาวีโอ 1.6 AT LSX 709,000 บาท


Scroll to Top

รถใหม่ ราคารถใหม่|Sitemap|RSS
image